کلینیک دیوانبیګی به عنوان یک مرکز صحی مجهز، خدمات صحی مهم و ستندرد را با کیفیت عالی و قیمت مناسب به هموطنان عزیز عرضه می نماید.

  • بخش داخلۀ عمومی
  • بخش داخلۀ اطفال
  • بخش نسایی ـ ولادی و ولادت خانه مجهز
  • بخش دندان
  • التراسوند یا معاینات تلویزیونی
  • لابراتوار مجهز
  • اکسری دندان و گراف برقی قلب
  • دواخانه

ما را در ویدیو کوتاه دنبال کنید.